Tôi được xét nghiệm COVID-19 ở Quận Montgomery như thế nào?

Về các xét nghiệm của chúng tôi

Xét nghiệm miễn phí. Chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin nếu quý vị có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, quý vị không phải chi trả tiền phụ trả/khoản đồng trả (co-pays) hay tiền khấu trừ (deductibles). Xem Thông báo về Quyền Riêng tư để biết thông tin chúng tôi thu thập.

Chúng tôi không cần quý vị phải có thẻ căn cước (thẻ ID) hoặc có yêu cầu xét nghiệm của bác sĩ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho bất kỳ ai sinh sống, làm việc hoặc thường xuyên đi lại ở Quận Montgomery.

Chúng tôi làm xét nghiệm cho mọi lứa tuổi. Nếu đưa trẻ nhỏ đến xét nghiệm, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị hỗ trợ việc xét nghiệm cho trẻ.

Các phòng khám của chúng tôi cung cấp các xét nghiệm dùng que tăm bông thử ở mũi (nasal swab). Quý vị tự lấy mẫu xét nghiệm. Các xét nghiệm này là xét nghiệm phân tử, còn gọi là xét nghiệm PCR. Những xét nghiệm chẩn đoán này sử dụng kỹ thuật phòng thí nghiệm PCR (phản ứng chuỗi Polymerase) để phát hiện yếu tố di truyền của vi-rút corona gây ra COVID-19. Các phòng khám của chúng tôi không thực hiện xét nghiệm kháng thể.

Kết quả xét nghiệm của quý vị

Phòng khám do Quận Montgomery điều hành sẽ có kết quả xét nghiệm trong khoảng 2-3 ngày. Quý vị sẽ nhận kết quả xét nghiệm qua email hoặc tin nhắn.

Quý vị cũng có thể xem kết quả xét nghiệm trực tuyến.

Nếu quý vị xét nghiệm tại các phòng khám này Xem kết quả xét nghiệm trực tuyến
Phòng khám được Quận Montgomery hỗ trợ Xem kết quả xét nghiệm của công ty 20/20 GeneSystems
Phòng khám hợp tác với Quận Montgomery Xem kết quả xét nghiệm của CIAN (PDF)
Maryland SoccerPlex Xem kết quả xét nghiệm của SoccerPlex
Phòng khám dành cho nhân viên của Chính Quyền Quận Montgomery Xem kết quả xét nghiệm của phòng khám dành cho nhân viên Quận Montgomery

Nếu quý vị không nhận được kết quả trong vòng 3 ngày sau khi xét nghiệm , hãy liên lạc với cơ sở thực hiện xét nghiệm cho quý vị.

Để báo cáo một trường hợp nhiễm (dương tính) COVID-19 tại một cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học, khu nội trú (ký túc xá) v.v, hãy gọi đến Trung Tâm Tiếp Nhận Cuộc Gọi COVID-19 tại số 240-777-2982.

XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI QUẬN MONTGOMERY: Miễn phí, an toàn, dễ dàng. www.mococovidtesting.org – Không cần yêu cầu của bác sĩ. Các địa điểm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm trực tuyến. Có các lựa chọn tại nhà.

Các phòng khám cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của Quận Montgomery

Quý vị cao niên và người khuyết tật: được chuyên chở miễn phí đến phòng khám xét nghiệm COVID-19