Các liều vắc-xin bổ sung (các liều tăng cường và liều thứ ba)

Nội dung được chuẩn thuận ngày 13 tháng 1 năm 2022

1

Những người đủ điều kiện

Có hiệu lực từ thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022, bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể tiêm liều tăng cường.

Quý vị có thể chọn bất kỳ loại vắc-xin nào trong các loại vắc-xin ngừa COVID-19 đã được chuẩn thuận để tiêm liều tăng cường. Nếu quý vị muốn dùng một loại vắc-xin cụ thể nào đó để tiêm liều tăng cường, hãy liên lạc nơi tiêm vắc-xin của quý vị để xem có loại vắc-xin đó không.

Những người từ 12 đến 17 tuổi phải chọn tiêm mũi tăng cường Pfizer.

Điều kiện để tiêm liều tăng cường
Nếu quý vị đã tiêm Quý vị có thể tiêm liều tăng cường Nếu quý vị
Pfizer 5 tháng sau khi tiêm liều thứ hai 12 tuổi trở lên
Moderna 5 tháng sau khi tiêm liều thứ hai 18 tuổi trở lên
Johnson & Johnson 2 tháng sau khi tiêm liều duy nhất
Khuyến nghị đối với liều bổ sung
Hướng dẫn chi tiết của CDC về tiêm ngừa COVID-19 cho người bị suy giảm miễn dịch
Nếu quý vị đã tiêm Quý vị được khuyến nghị tiêm liều bổ sung Nếu quý vị
Pfizer Ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai Bị suy giảm miễn dịch và từ 12 tuổi trở lên
Moderna Ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai Bị suy giảm miễn dịch và từ 18 tuổi trở lên
Johnson & Johnson Liều tăng cường được khuyến nghị sau khi tiêm liều duy nhất 2 tháng
2

Các địa điểm có sẵn

Sử dụng định vị vắc-xin của tiểu bang Maryland
Xem các phòng khám do Quận Montgomery điều hành | Đặt hẹn

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cũng có thể có vắc-xin.

3

Những giấy tờ cần mang theo khi đi tiêm

Hãy mang những giấy tờ dưới đây khi đi tiêm liều bổ sung

Quý vị sẽ được yêu cầu tự xác nhận về các loại bệnh nền và tuổi tác.

Quý vị không cần mang theo giấy xác nhận của bác sĩ hoặc hồ sơ bệnh lý.


Có rủi ro khi tiêm liều vắc-xin bổ sung không?

Thông tin về nguy cơ rủi ro của việc tiêm thêm liều vắc-xin bổ sung hiện còn hạn chế. Các nghiên cứu hiện hành đang xem xét về lợi ích và sự an toàn của các liều vắc-xin ngừa COVID-19 bổ sung.

Cho đến nay, các phản ứng sau khi tiêm liều thứ ba của vắc-xin mRNA được ghi nhận là tương tự với các phản ứng sau khi tiêm liều thứ nhất và thứ hai. Các tác dụng phụ phổ biến nhất được báo cáo là mệt mỏi và đau nhức ở vị trí tiêm. Nhìn chung, hầu hết tác dụng phụ chỉ ở mức từ nhẹ đến vừa.