Các Nơi Cấp Thực Phẩm

Distribution Events


Các Nơi Cấp Thực Phẩm Gần Bạn

Dùng Bản Đồ Chỉ Dẫn để tìm các nơi cung cấp thực phẩm gần bạn ( Food Assistance Referral Map to find food providers near you) Bản đồ hướng dẫn bạn đến nơi cấp thực phẩm. Bạn có thể để địa chỉ vào để tìm những nơi gần bạn. Bạn còn có thể tìm các nơi có nhân viên nói được những ngôn ngữ khác, phục vụ giao hàng, hoặc có các dịch vụ đặc biệt. Bấm vào nút "SHOW FILTERS" để tìm những đặc điểm trên.

Trung tâm cuộc gọi thực phẩm

Gọi 311 (hoặc 240-777-0311) và yêu cầu Trung tâm cuộc gọi tiếp cận thực phẩm. Trong vòng 24 giờ, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại trở lại bằng ngôn ngữ bạn chọn. Không có thông tin nhận dạng cá nhân là cần thiết để được giúp đỡ.

Một chuyên gia tài nguyên được đào tạo sẽ giúp bạn thông tin về bữa ăn miễn phí và giao hàng tạp hóa, SNAP (Phiếu Thực phẩm), nhà cung cấp thực phẩm địa phương và các tài nguyên khác ở Hạt Montgomery

Bữa ăn cho Trẻ Em

Tìm bữa ăn miễn phí cho trẻ em, bạn vào trang mạng Montgomery County Public Schools Meal Sites.


Bữa Ăn cho Người Lớn Tuổi

  • Nếu bạn không thể nấu ăn vì bịnh hoặc bị khuyết tật? Xin xem danh sách dưới đây ở mục Meal Delivery.
  • Bạn có thể trả tiền thức ăn nhưng không có phương tiện an toàn để đi mua? Xem danh sách dưới đây ở mục Grocery Delivery Options.
  • Bạn không thể trả tiền thức ăn và cần người giao đến tận nhà? Xem danh sách  dưới đây ở mục Food Assistance Providers who can Deliver.

Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung, SNAP (chính thức được biết là Phiếu Thực Phẩm)

Để nộp đơn cho SNAP (trước đây là Food Stamps), bấm vào HERE. Hiện có các phúc lợi đặc biệt trong thời gian đại dịch, gồm có tăng mức phúc lợi tối thiểu và nguồn tài trợ đặc biệt cho những gia đình có con ở tuổi còn đi học. Montgomery County Department of Health and Human Services helps process SNAP applications. Gọi 240-777-1003. Cũng có thể gọi Maryland Hunger Solutions họ có thể giúp bạn qua điện thoại về đơn SNAP của bạn. Xin gọi 866-821-5552.

Thông Tin thêm về SNAP:


Phụ Nữ Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)

WIC cung cấp thức ăn bổ dưỡng, giáo dục về sức khỏe, ủng hộ việc bú sữa mẹ, và các dịch vụ miễn phí khác cho phụ nữ mang thai và trong thời kỳ hậu sản, trẻ sơ sinh và trẻ em hội đủ điều kiện.

Để nộp đơn cho chương trình WIC, vui lòng truy cập WIC website hoặc gọi 301-762-9426.


Chương trình dinh dưỡng cao cấp

Mỗi tuần chương trình dinh dưỡng cấp cao cung cấp bảy bữa ăn đông lạnh để tham gia học tại các trang web bữa ăn cao cấp. Chúng được định vị tại Damascus, Holiday Park, Long Branch, Schweinhaut, Wheaton, North Potomac, White Oak, và Rockville Senior Center, và tại Bohrer Park.

Người tham gia có thể tự nhận thức ăn hoặc yêu cầu một người bạn/gia đình/tình nguyện viên làm điều đó cho họ. Trong một số trường hợp, các bữa ăn có thể được nhân viên của bộ phận giải trí cung cấp.

Không có giá cố định cho các bữa ăn, nhưng các chương trình hy vọng và yêu cầu người tham gia thực hiện một đóng góp tự nguyện để giúp quỹ dịch vụ cho người khác.

Cư dân quận 60 tuổi trở lên có đủ điều kiện cho chương trình này. Vợ hoặc chồng của người tham gia hoặc cá nhân có Khuyết tật sống chung với người tham gia cũng đủ điều kiện.

Hãy liên hệ với Trung tâm cao cấp gần nhất với bạn để xem chương trình có thể chấp nhận các yêu cầu mới hay không. Xem thêm thông tin về chương trình dinh dưỡng cấp cao, bao gồm thông tin liên lạc cho mỗi trung tâm.


Giao Bữa Ăn


Các chọn lựa về cách Giao Hàng Tạp Hóa

Cho những người có khả năng mua hàng nhưng cần được giúp đỡ chuyên chở, các chương trình sau có thể giúp giao hàng tận nhà cho họ.


Các Nơi Cung Cấp Trợ Giúp Thực Phẩm có thể Giao Hàng

Những tổ chức sau đây có thể cung cấp trợ giúp thực phẩm và giao tận nhà cho những ai không đủ khả năng mua.

Những nhà cung cấp có thể bị giới hạn bởi địa điểm, tuổi, văn hóa hoặc là thành viên của cộng đồng đặc biệt.


Đóng góp và Tình nguyện

Liên lạc Montgomery County Volunteer Center để biết thông tin về việc đóng góp bằng vật phẩm, tiền, hay thời gian cho nỗ lực hỗ trợ thực phẩm