COVID-19 - Nguồn Thực Phẩm

Buổi Tặng Thực Phẩm


Nhận Thực Phẩm Gần Bạn

Dùng bản đồ này để tìm nơi cung cấp thực phẩm gần bạn. Viết địa chỉ và nhấn nút “SHOW FILTERS” để tìm nơi cung cấp nói tiếng nước nước bạn, có thể giao thực phẩm đến nhà, hay có những dịch vụ đặc biệt khác.

Trung Tâm Gọi Xin Thực Phẩm

Gởi yêu cầu trực tuyến để được trợ giúp về các nguồn thực phẩm hay gọi 311 (hoặc 240-777-0311) xin số Trung Tâm Gọi Xin Thực Phẩm. Bạn sẽ nhận được điện thoại gọi lại bằng ngôn ngữ bạn chọn trong vòng 24 tiếng trong ngày làm việc. Không cần cung cấp thông tin cá nhân. Bạn có thể yêu cầu xin và được giao thực phẩm đến nhà miễn phí, SNAP (food stamps), nơi cung cấp thực phẩm gần nhà, và những dịch vụ để khác trong Quận Montgomery.

Để có thông tin về thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu khác bạn cũng có thể gọi Gilchrist Immigrant Resource Center ở số 240-777-4940. Thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có nhân viên nói được nhiều ngôn ngữ sẵn sàng trả lời điện thoại, và họ sẽ gọi lại để trả lời tin nhắn trong vòng 24 đến 48 tiếng.

Bữa Ăn cho Trẻ Em

Để có bữa ăn miễn phí cho trẻ em, hãy đến Montgomery County Public Schools Meal Sites.


Bữa Ăn cho quý vị cao niên

Chương Trình Hổ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung, SNAP (từng được gọi là Food Stamps)

Trợ giúp đặc biệt có sẳn trong đại dịch vi rút Corona (COVID-19), bao gồm các gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học.

Trợ giúp với đơn SNAP của bạn

  • Montgomery County Department of Health and Human Services - Call 240-777-1003
  • Maryland Hunger Solutions - Call 866-821-5552
  • Catholic Charities SHARE Program – Call 301-864-3115/1-800-21-SHARE (toll free)
  • Spanish Catholic Center – Call 301-453-5560

Thông tin thêm về SNAP


Phụ Nữ Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (WIC)

WIC cung cấp thực phẩm lành mạnh, giáo giục sức khỏe, trợ giúp dịch vụ cho con bú, và các dich vụ miễn phí khác cho các phụ nữ có mang, các phụ nữ mới có con lần đầu, trẻ sơ sinh và trẻ em đủ tiêu chuẩn.

Ghi danh chương trình WIC truy cập WIC website hay gọi 301-762-9426.


Chương Trình Dinh Dưỡng cho Cao Niên

Thành viên trong chương trình có thể tự đến nhận thực phẩm cho mình hoặc nhờ bạn bè/người thân/tình nguyện viên. Trong vài trường hợp, nhân viên Montgomery County Recreation Department có thể giao các bữa ăn.

Không có giá cố định cho các bữa ăn, nhưng nếu bạn có thể trả chút ít, nó sẽ giúp chương chương trình tiếp tục.

Cư dân Quận từ 60 tuổi trở lên có thể gia nhập, hay người phối nghẫu của họ, hoặc người khuyết tật sống chung nhà với thành viên trong chương trình.

Để gia nhập chương trình, hay muốn biết thêm thông tin, liên lạc Hội Cao Niên gần nơi bạn ở.

Chương Trình Dinh Dưỡng cho Cao Niên

Gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc những người khác cần giúp có thể liên lạc với Trung tâm Hub để được cấp:

  • Thực phẩm miễn phí và giao tận nhà
  • Tả
  • Nhu yếu phẩm
  • Thực phẩm và nhu yếu phẩm giao tận nhà
  • Kết nối với các nguồn trợ giúp khác

Nếu muốn biết thêm chi tiết về các trung tâm dưới đây, xin gọi Diana Tato-Niktash tại diana.tato-niktash@montgomerycountymd.gov hoặc số 240-777-3404.


Phân Phối Bữa Ăn

Các tổ chức dưới đây có thể mang đến các bữa ăn đã nấu sẵn cho những người không thể tự chuẩn bị bữa ăn cho mình.


Các chọn lựa về cách Giao Hàng Tạp HóaGiao hàng tạp hóa

Cho những người có khả năng mua hàng nhưng cần được giúp đỡ chuyên chở, các chương trình sau có thể giúp giao hàng tận nhà cho họ.Đối với những người có khả năng mua hàng tạp hóa nhưng cần trợ giúp về chuyên chở, các chương trình sau đây có thể giúp giao tạp hóa đến tận nhà.


Nơi cấp thực phẩm có phục vụ giao hàng

Đối với những người không có khả năng mua thực phẩm từ siêu thị, các tổ chức có thể cung cấp và phân phối tận nhà.

Một số tổ chức chỉ cung cấp thực phẩm cho nhóm họ phục vụ. Ví dụ, các tổ chức có thể cung cấp thực phẩm dựa trên sự lựa chọn như địa điểm, nhóm tuổi, văn hóa hay thành viên nhóm của họ.


Quyên Góp và Tình Nguyện

Liên lạc Montgomery County Volunteer Center để biết thêm chi tiết đóng góp về vật phẩm, tiền/bạc, hay thời gian trong nổ lực hổ trợ thực phẩm.