Vắc-xin COVID-19

Nội dung được chuẩn thuận ngày 20 tháng 12 năm 2022

Tìm một phòng khám

Our booster clinics provide the updated bivalent boosters. Maryland's Vaccine Locator provides information on pharmacies and other providers who have booster appointments.


Novavax vaccine is available by appointment to persons age 12 and over. Learn more about Novavax and make an appointment.

Quý vị có thể đến tiêm ngừa tại các phòng khám do Quận Montgomery điều hành mà không cần hẹn trước.

Sử dụng định vị vắc-xin của tiểu bang Maryland
Xem các phòng khám do Quận Montgomery điều hành | Đặt hẹn

Nếu quý vị cần trợ giúp để đặt lịch hẹn tiêm ngừa tại một phòng khám thuộc Quận Montgomery hay tại nhà, hãy gọi số 240-777-2982.

Dành cho cựu chiến binh đã đăng ký với VA Healthcare: Trung tâm Y tế Washington DC VA | Trung tâm Y tế Martinsburg VA

Khi trẻ em đến buổi hẹn Hướng dẫn này áp dụng cho
với phụ huynh / người giám hộ
  • Đặt hẹn trước khi đến hoặc đến mà không cần lấy hẹn
  • Không cần có sự đồng ý hoặc giấy tờ bổ sung – phụ huynh / người giám hộ đi cùng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết
từ 12 đến 17 tuổi không có phụ huynh / người giám hộ

Lấy bản sao hồ sơ tiêm chủng của quý vị

Trực tuyến

Để có hồ sơ trực tuyến về chủng ngừa COVID-19, xem tài khoản của quý vị tại Maryland MyIR. MyIR là hệ thống hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của tiểu bang Maryland. Đây được xem là hồ sơ tiêm chủng chính thức của quý vị.

Nếu quý vị gặp vấn đề khi truy cập hồ sơ trực tuyến, hãy sử dụng công cụ MyIR Help. Nếu hồ sơ của quý vị không hiển thị trên MyIR, hãy yêu cầu trợ giúp cho “hồ sơ không khớp”.

Gửi bản sao qua email

Nếu quý vị đã tiêm chủng tại một phòng khám do Quận Montgomery điều hành, chúng tôi có thể gửi bản sao hồ sơ tiêm chủng đến quý vị qua email. Để yêu cầu bản sao, gọi số 240-777-2982.

Chúng tôi không thể cung cấp lại các phiếu chứng nhận tiêm chủng của CDC.

Hướng dẫn đường đi

Xem bản đồ các phòng khám, lựa chọn dịch vụ xe buýt và hướng dẫn lái xe

Bảng thông tin tình hình tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của Quận Montgomery

Xem Bảng thông tin tình hình tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của Quận Montgomery