Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19

Cập nhật Ngày 09 tháng 4, 2021

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021:

Chi tiết về Nhóm Ưu Tiên của Quận Montgomery

Các trạm tiêm chủng Quận Montgomery

Chi tiết về Nhóm Ưu Tiên của Quận Montgomery

Ghi danh trước cho các trạm tiêm chủng do Quận điều hành

Các Trạm Tiêm Chủng Quận đang chủng cho:

  • cư dân từ 60 tuổi trở lên
  • nhân viên thiết yếu (nhóm ưu tiên gồm công nhân vận chuyển, giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ em, nhân viên tiệm tạp hóa)
  • những người chậm phát triễn
  • cư dân từ 16 tuổi trở lên có bịnh tiềm ẩn

Liên kết hẹn của quý vị sẽ có các địa điểm, ngày và giờ.

Trạm tiêm chủng do các tổ chức khác điều hành

Các trạm tiêm chủng gồm bệnh viện địa phương, tiệm thuốc, văn phòng bác sĩ và trạm tiêm chủng đại trà của Tiểu bang.
Tìm địa điểm gần nhà quý vị.

Kể từ ngày 6 tháng Tư, 2021: dựa trên tốc độ tiêm chủng tăng nhanh của tiểu bang và dự kiến về sự gia tăng nguồn cung ứng từ chính phủ liên bang, tất cả cư dân Maryland từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để chủng vắc-xin ở các địa điểm tiêm chủng đại trà.
Ghi danh trước cho địa điểm tiêm chủng đại trà ở Maryland

Để được chủng ngừa tại bệnh viện VA, các Cựu Chiến Binh phải có thẻ ghi danh Chăm Sóc Sức Khỏe VA.


Địa điểm tiêm chủng đại trà tại Trường Cao Đẳng Montgomery – Chi Nhánh Germantown

Địa điểm tiêm chủng đại trà Germantown sẽ chuyển sang thành địa điểm được Tiểu Bang hỗ trợ vào thứ Năm ngày 8 tháng Tư, 2021. Chúng tôi sẽ bổ sung chi tiết khi nhận được.

Xe Đưa Đón Tiêm Chủng - miễn phí giữa Trạm Metro Shady Grove và Trường Cao Đẳng Montgomery - Trụ Sở Germantown

Ghi danh trước cho các trạm tiêm chủng do Quận Montgomery điều hành

1

Ghi danh trước để lấy hẹn

Ghi danh trước để lấy hẹn Hủy bỏ ghi danh trước

Quý vị phải ghi danh trước để lấy hẹn. Xem điều kiện cho các nhóm ưu tiên.

Xin ghi danh trước bằng trực tuyến. Nếu cần trợ giúp về mẫu đơn, hãy gọi 240-777-2982.

2

Để xin hẹn

Ghi danh nhận cập nhật về vắc-xin qua điện thư/tin nhắn

Khi có thuốc, chúng tôi sẽ liên lạc để quý vị lấy hẹn tiêm chủng. Có thể phải chờ một thời gian mới có hẹn.

Những điều cần biết trước khi quý vị lấy hẹn

3

Hãy tiêm chủng

Tiêm chủng chỉ thực hiện theo hẹn - không tiếp nếu không có hẹn.

Điều gì có thể xảy ra khi quý vị xin hẹn tiêm chủng vắc-xin

Liều thứ hai: Không cần phải ghi danh trước cho liều thứ hai! Để biết thêm thông tin xem email chúng tôi gửi quý vị về liều thứ hai.

Khuyến cáo sau khi được tiêm chủng

VẮC-XIN COVID-19 CÁC NHÓM ƯU TIÊN

Các nguồn thông tin khác

GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 1A

*** Chúng tôi đang cho hẹn ở nhóm này. Ghi danh trước để lấy hẹn. ***

Tất cả nhân viên có giấy phép, đăng ký, có chứng nhận được phục vụ về chăm sóc sức khỏe; cư dân và nhân viên viện dưỡng lão; nhân viên ngành pháp luật, cứu hỏa, EMS, những người ứng cứu đầu tiên; nhân viên chăm sóc sức khỏe và bảo vệ ở trại cải huấn; nhân viên tuyến đầu ngành tư pháp.

GIAI ĐOẠN 1B

*** Chúng tôi đang cho hẹn ở nhóm này. Ghi danh trước để lấy hẹn. ***

Cư dân Maryland từ 75 tuổi trở lên; sống trong nhà có trợ giúp về sinh hoạt, sống tự lập, trong các nhà tập thể khác; người kém trí tuệ và chậm phát triển; người bị giam giữ có nguy cơ cao; nhân viên và các quan chức được bầu cần thiết để tiếp tục vận hành chính phủ; ngành giáo dục, gồm giáo viên K-12, nhân viên hỗ trợ, và nhân viên chăm sóc trẻ em.

GIAI ĐOẠN 1C

*** Chúng tôi đang cho hẹn ở nhóm này. Ghi danh trước để lấy hẹn. ***

Cư dân Maryland từ 65 tuổi trở lên; nhân viên y tế và an toàn công cộng không được tiêm chủng trong Giai đoạn 1A; và nhân viên thiết yếu phục vụ trong phòng thí nghiệm, ngành sản xuất thực phẩm/nông nghiệp, cơ sở chế tạo, Bưu Điện Hoa Kỳ, ngành giao thông công cộng, và cửa hàng tạp hóa.

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 2A

*** Chúng tôi đang cho hẹn ở nhóm này. Ghi danh trước để lấy hẹn. ***

Tất cả cư dân Maryland tuổi từ 60 trở lên

GIAI ĐOẠN 2B

*** Chúng tôi đang cho hẹn ở nhóm này. Ghi danh trước để lấy hẹn ***

Cư dân Maryland từ 16 tuổi trở lên có các tình trạng y tế tiềm ẩn dễ tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19 trầm trọng.

GIAI ĐOẠN 2C

Ghi danh trước để lấy hẹn

13 tháng Tư

Tất cả cư dân Maryland từ 55 tuổi trở lên, cũng như những người lao động thiết yếu trong các ngành công nghiệp quan trọng gồm công nhân xây dựng, dịch vụ ăn uống, tiện ích, giao thông vận tải, dịch vụ tài chính, nhân viên vi tính và các cơ sở hạ tầng khác.

GIAI ĐOẠN 3

Ghi danh trước để lấy hẹn

27 tháng Tư

Mọi người, gồm người lớn khỏe mạnh từ 16 tuổi trở lên.


Mở Bảng Phân Phối Vắc-xin của Quận Montgomery ở một ô mới -- xem dễ dàng hơn trên các máy di động!

Dùng các mũi tên trong Bảng Phân Phối Vắc-xin để theo dõi biểu đồ.