‚Äč

Asian Pacific American Advisory Group

Advisory Group Members:

Devang Shah, Esq., Co-Chair

Ishani Chowdhury, Co-Chair

Dr. Ji-Young Cho

Hoan Dang

Dr. Suresh C. Gupta

Matthew Lee

Li-fang Liu

Naznin Saifi, Esq.

Song Hutchins

Jay Sun

Tho Tran

Stan Tsai

 

Montgomery County Asian Pacific Community Liaison:

Yi Shen